Hvad er Kangen Water®

Vand

Her i landet drikker vi meget postevand og specielt vand på plastikflasker, som er det man kalder dødt vand. 
Med Enagic’s revolutionerende vand-teknologi, kan du ændre dit døde postevand, til Kangen Water®, som har samme effekter som gletsjervand.
Gletsjervand er levende, og fyld med elektroner. Det er basisk, og har et højt indhold af antioxidanter. Derudover er det grundet vandets opbygning superhydrerende, og vandet absorberes i kroppen 5-6 gange hurtigere end postevand. 

 

Gletcher vand

Surt og basisk vand

Hvad er Strong Acidic Water?
Strong Acidic Water er det sureste vand Enagic’s maskiner kan producere. Det er den form for elektrolysebehandlet vand, som indeholder hypochlorsyre, der bliver produceret af anoder. Det genereres som et resultat af at tilføje elektrolyseforstærker til elektrolysereaktionen. Generalt er pH-værdien under 2,7 og ORP er over 1.000mV. Det er ikke et stærkt surt kemisk stof.

Hvad er Strong Kangen Water®?
Strong Kangen Water® er den mest basiske form for elektrolysebehandlet vand, med elektronpotentiale indeholdende natriumhydroxid, som produceres af anoder. Generalt er pH-værdien over 11 og ORP er mellem -700 og -850mV. Det er ikke et stærkt basisk stof.

Ionisering

Når vandet sendes igennem en af vores LeveLuk maskiner, løber det først igennem det aktive kulfilter, hvorefter det når ioniseringspladerne. Her “deles” vandet i en syre del (Anode-Kammer) og en base del (Katode-Kammer) Syre og base delen holdes adskilt og forlader maskinen i hvert sit afgangsrør.
Som vist på illustrationen her, trækkes syre-stoffer som Clor, Svovl, Nitrat og Fosfat over på syredelen (Anode) og ud af drikkevandet, mens der bibeholdes vigtige base-mineraler på den basiske del (Katode), som Kalcium, Magnesium, Natrium og Kalium.
Gennem elektrolysen/ioniseringen ændres molekylerne i vandet, så de optages 5-6 gange hurtigere i kroppen, pH-værdien stiger, vigtige mineraler bibeholdes i vandet, Hydroxyl-ioner (antioxidanter) dannes og den skadelige syre fjernes fra drikkevandet. Rent og levende drikkevand er tilbage – Kangen Water®

Kangen Water® er et registreret varemærke, som tilhører Enagic. Desværre er der flere firmaer, som ulovligt bruger Kangen Water® i deres markedsføring. Enagic´s Kangen Water® maskiner er udviklet og godkendt som medicinsk udstyr i Japan. Ingen af de andre ioniserings maskiner der findes på markedet, er godkendte som medicinsk udstyr, hverken i deres hjemland eller i Japan. Derfor opfordre vi alle til at sikre sig at den ioniseringsmaskine de bestiller er den originale KangenWater® maskine, som er beskyttet af Enagic´s varemærke, service og garanti. Se Enagics godkendelser og certificater nedenfor.

En antioxidant er et naturligt forekommende eller syntetisk fremstillet stof, som forhindrer eller svækker ødelæggende iltning (oxidering). Det kan være et enzym eller et andet organisk molekyle, der modvirker de skadelige virkninger af ilt i levende væv. Ordet bruges mest om de molekyler, der beskytter mod virkningen af de “frie radikaler” (molekyler med et uparret elektron). I levende organismer skaber de normale iltningsprocesser (sammen med en vis mængde baggrundsstråling) de såkaldte “frie radikaler”, der er yderst aktive, kemiske brudstykker af stoffer og som altså er naturlige biprodukter af cellernes stofskifte.
Antioxidanter beskytter de afgørende dele af cellerne ved at neutralisere disse “frie radikaler”. Det gør de ved at afgive en elektron, som gør ende på radikalernes kemiske aktivitet. Antioxidanterne bliver ikke selv til frie radikaler, for de er stabiler både med og uden den elektron de frigiver.
Særligt sårbare dele af cellerne er DNA, RNA, andre proteiner og lipider (fedtstoffer). Når antioxidanten reagerer mod oxidanten (det frie radikal), beskytter den disse vigtige molekyler mod ødelæggelse.
Frie radikaler er molekyler, der er kemisk ustabile, og de stjæler derfor elektroner fra andre stoffer for at blive stabile. På denne måde kan frie radikaler i kroppen igangsætte skadelige virkninger, der kan sættes i forbindelse med en lang række sygdomme, bla. kræft, hjerte-karsygdomme og diabetes..
Frie radikaler findes i stoffer som tobaksrøg, forurenet luft, radioaktiv stråling, visse opløsningsmidler og kemiske stoffer. Antioxidanter er stoffer, der beskytter mod dannelsen af frie radikaler.

pH-skalaen går fra 0-14 hvor en pH 7 er neutral, som vores postevand. Alt under pH 7, betragtes som en syre alt over betragtes som en base. Hver gang man rykker et trin på pH-skalaen, skal man gange med 10, dvs. at en pH på 8 er 10 gange så basisk, som en pH på 7 og en pH 9 er 100 gange så basisk som en pH på 7.

Oxidations reduktions potentiale

ORP måles i millivolt (mV). Den måler tilstedeværelsen af frie elektroner. I dag tillader teknologien at man kan måle ORP med et ORP-meter, som så viser en negativ eller positiv ORP. Negativ ORP betyder at et stof kan donere frie elektroner, hvilket gør det til en antioxidant. Positiv ORP betyder at et stof tager elektroner, hvilket gør det til en fri radikal eller pro-oxidant. Iltning eller oxidering er, når et æble bliver brunt, efter at vi har skåret en skive af. Æblet oxidere, ligesom metal der ruster ved kontakten med ilt. Ved at drikke væsker med en negativ-ORP, så kan vi tilføre kroppen antioxidanter og hindre kroppen i at oxidere.. 

Vidste du at..

Kroppens celler optager ernæring og mineraler igennem elektromagnetisme. Som en alm. jernmagnet ned nord og syd pol. ( +/- pol ) En basisk krop har negativ ladede celler, en forsuret krop har posistiv ladede celler. De næringsstoffer som vores celler behøver er positiv ladede. Derfor kan kroppen ikke optage de næringsstoffer og mineraler den har brug for, hvis den er forsuret. ( positiv ladede celler ) De positiv ladede celler, vil skubbe næringstofferne væk, som når man forsøger at sætte to magneter sammen + mod +!
Derfor er det vigtigt at holde sin krop basisk, så cellerne er negativ ladede og klar til at optage energi og næring!

Vidste du at..
En Sprite sodavand har en pH-værdi på ca. 3! Det er samme pH-værdi, som syren i dit bil batteri!
Ansvarsfraskrivelse: Bemærk venligst, at udtalelser og oplysninger på denne hjemmeside, ikke er evalueret af den danske Lægemiddelstyrelse-eller Fødevarestyrelse. Ingen informationer på denne hjemmeside, er beregnet til selv at stille diagnose, behandle, helbrede eller forebygge nogen form for sygdom..